Tutkimusohjelma

Lintu-ohjelma on perustettu vahvistamaan pitkäjänteisen liikenneturvallisuustyön edellytyksiä. Näitä parantavat valtakunnallisen liikenneturvallisuussuunnitelman mukaan erityisesti liikenneturvallisuuden arvostuksen lisääminen, liikenteen kasvun hillitseminen sekä tienkäyttäjiin vaikuttaminen.

LINTU-ohjelma tukee liikenneturvallisuustyötä muun muassatuottamalla uutta tutkittua tietoa sekä selkeyttämällä ja konkretisoimalla liikenneturvallisuusvisiotalisäämällä liikenneturvallisuuden arvostusta liikenneturvallisuustyön profiilia kohottamallavahvistamalla yhteistyötä ja tiedonvaihtoa liikenneturvallisuusalan organisaatioiden välillähoukuttelemalla liikenneturvallisuustutkimuksen piiriin uusia tutkijoita

Ohjelman ensimmäinen vaihe kestää vuoden 2005 loppuun. Ohjelmassa pyritään vuosittain käynnistämään noin 5-10 tutkimushanketta. Ensimmäisen vaiheen päätyttyä arvioidaan, kuinka tavoitteet on saavutettu. Tämän perusteella päätetään ohjelman jatkosta.

LINTU -ohjelmassa keskeisiä aihealueita ovat mm.:Liikenneturvallisuustyön edellytyksien parantaminenLiikenteen kasvun hillintäIhmiseen vaikuttaminenAjoneuvotInfrastruktuuriKevyt liikenne ja joukkoliikenne

Tutkimus- ja kehittämisohjelmaa edeltää vuonna 2000 valmistunut VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan laatima liikenneturvallisuuden pitkän aikavälin tutkimusohjelman tarveselvitys, jossa on määritelty laajasti tutkimustarpeita liikenneturvallisuuden eri osa-alueilta. Projektin loppuraportti (LVM B 23/2000) valmistui joulukuussa 2000. Se muodostaa taustan LINTU-ohjelmalle. Loppuraportissa mainittuja tutkimushankkeita ei ole kuitenkaan tarkoitus toteuttaa sellaisenaan, vaan tutkimustarpeet täsmentyvät LINTU-ohjelman edetessä.